Graphic recording - a powerful tool in the strategic process

Graphic recording - a powerful tool in the strategic process

Graphics for games and apps

Konceptdesign Naturhistoriska Riksmuseet

1
1

VISUALISERING, ILLUSTRATION OCH ANIMERING

Vi är bra på att skapa förståelse för komplex information – en förutsättning för bra och trovärdig kommunikation. Vi översätter komplex information till bild och animation-  som alla kan ta till sig!

TJÄNSTER

Informationsgrafik

Vi har levererat riktigt bra informationsdesign/informationsgrafik på uppdrag av våra kunder i snart 15 år. Vi brinner för att översätta och förmedla komplex information och göra den tillgänglig och begriplig, ex. processer, statistik, forskningsresultat och affärsidéer.

Animation och video/film

Vi har levererat riktigt bra informationsdesign/informationsgrafik på uppdrag av våra kunder i snart 15 år. Vi brinner för att översätta och förmedla komplex information och göra den tillgänglig och begriplig, ex. processer, statistik, forskningsresultat och affärsidéer. Vi är också bra på att animera och resultatet blir videos för webb, presentationer och marknadsföring.

Grafisk form/produktion

Vi hjälper dig skapa visuell identitet och allt som rör sig inom spektrat; visitkort, logos, wordpress-sidor, trycksaker, banners, videos etc. Hyr kompetens inom kommunikation och Grafisk produktion (allt från wp till manualer och broschyrer) med vår kostnadseffektiva abonnemangslösning som finns i tre olika varianter. Prova 10 timmar/månad och uppgradera vid behov. Vi kan utföra arbete på distans eller på plats.

Graphic recording

Graphic recording innebär att fånga diskussioner och resultat av olika typer av processer såsom möten/events/workshops etc. visuellt och är ett effektivt verktyg för att leda grupper och individer mot ett mål. Den visuella processen utförs av en graphic recorder. Det finns forskning och erfarenheter som visar att graphic recording ökar inlärning i grupp och ännu viktigare – skapar ett bestående minne i gruppen.

PORTFOLIO

CASE : Equalate

På uppdrag av Equalate har vi skapat logotyp och animerade element samt formgett och byggt företagets webbplats.

CASE : Västerås stad

Graphic recording på skolkonferens - Uppdrag i samarbete med Strategiverket att dokumentera när samtliga lärarteam på en skola arbetade lösningsfokuserat. Processen dokumenterades visuellt, live under dagen. Materialet utgjorde ett lättöverskådligt material för användning i den framtida interna processen.

CASE : ALMI

Stöd för ALMI i strategiarbetet – när ALMI Stockholm-Sörmland träffades under en heldag för forma nya strategier hade vi tillsammans med Strategiverket det roliga och utmanande uppdraget att dokumentera visuellt – Graphic recording.

CASE : Sandvik

Vi har producerat film för Sandvik Heating Technology, som en del av deras Internkommunikation, på uppdrag av Strategiverket. Filmen förklarar omvärlden och de nya strategierna på ett lättbegripligt och roligt sätt!

CASE : Naturhistoriska riksmuseet

Återigen har vi fått förtroendet att agera produktionsbyrå när Strategiverket skapar filmer till Naturhistoriska Riksmuseets nya utställning Fossil och evolution. Vi levererade tre filmer om celler, fossil och förutsättningar för liv på jorden.

CASE : Parken Zoo

Innovisual producerarar och konceptualiserar tillsammans med Strategiverket när Parken Zoo ska lansera sitt nya miljökoncept.

CASE : Riscal Tapas

För Nigab och Marques de Riscals räkning har Strategiverket skapat koncept med tapaskulturen som bärare. Innovisual har tagit fram en unik font samt levererat konceptskisser.

CASE : Sigholm konsult

Innovisual har löpande bistått Strategiverket med grafiskt material (prints, mässmaterial etc.) som del i det löpande arbetet som marknadspartner för Sigholm konsult.

CASE : Regionförbundet

På uppdrag av Regionförbundet har vi visualiserat innovationsaktörer i Sörmland. Det innebar länets aktörer i innovationsstödsystemet samt faktorer som påverkar innovationer i Sörmland, omvärldsfaktorer och det som kännetecknar förutsättningar i länet.

CASE : Malmö stad

Vägen till jämställdhet - ett verktyg för jämställdhetsanalys på uppdrag av Malmö stad. Verktyget består av en mall att fylla i samt tillhörande manual. Verktyget används av alla i förvaltningen (från undersköterskor till lärare till chefer).

CASE : Videomatchning

På uppdrag av Videomatchning AB har vi skapat logotyp, visitkort, tecknade karaktärer till företagets profilering, samt ett antal presentations- och instruktionsfilmer.

CASE : Skolverket

Expectrum och Skolverket har under 2013 och 2014 arrangerat event för lärare och skolpersonal. Vid samtliga event anlitades Innovisual bla. för att via Graphic Recording visualisera föreläsningar, workshops samt fånga diskussioner i bild.

CASE : Nbe

Microorganismer kan användas för att lösa de problem vi har idag med spillolja. Nordic Bio Engineering vände sig till Innovisual för att förmedla bilden av microorganismen Archea på ett roligare och mänskligare sätt - en vardagshjälte.

CASE : S:t Eriks

Genom åren har vi producerat och levererat grafiskt material efter behov på uppdrag från olika företag. Ett exempel är S:t Eriks, Sveriges ledande tillverkare av betong. Vi har både arbetat på plats samt från vårt kontor och skapat design, layout samt produktion av printmaterial etc.

CASE : Rework

Grafisk form för eventet ”Rework” på Aros Congress center i Västerås, i form av program, inbjudningar, workshopmaterial etc. Fokus låg på att utforma ett program som var attraktivt och intressant och vi valde ett serietidningsmanér. Övrigt material följde samma visuella uttryck.

CASE : Add Gender

Add Gender, kontaktade oss för hjälp med visuellt stöd i sälj- och presentationssituationer. Inspirationen kom från traditionella sällskapsspel. Resultatet blev en spelkarta med flera vägar till slutdestinationen samt spelpjäser som gestaltar företagets tjänster. I möte med kunden används spelplanen bland annat för att planera och utvärdera olika scenarier.

CASE : Expectrum

Vi fick i uppdrag av Expectrum att ta fram en animerad presentationsvideo som ska fungera som talarsstöd. Expectrum är en kugge i det hjul som driver och stödjer utvecklingen i regionen. Samtidigt lyfter, stärker och synliggörs initiativ som främjar kreativitet, innovation och utveckling.

CASE : Logos

Innovisual älskar fina logos och kan inte låta bli att ta fram logos, emblem och symboler när våra kunder ber oss om hjälp. Här har vi samlat några av dem.

CASE : Jernkontoret

Jernkontoret ville attrahera barn (och deras föräldrar) under Almedalsveckan med tygkassar packade med frukost. Innovisual fick i uppdrag att skapa illustrationen

CASE : LAJKKA

Visualisering av process för affärsutveckling och crowdfunding för kulturprojektet LAJKKA i Eskilstuna. Exempelvis en tidsplan för interna och externa aktiviteter.

TEAM

FRIDA BIRKELÖF

Informationsdesign, projektledning

Skills:
#processer #processledning #konceptutveckling #visualisering #kreativitet
Gillar:
#musik #taekwondo #svampplockning
Kontakt:
Mobil: 0707 – 77 81 37, frida@innovisual.se, https://twitter.com/fridasaid

Frida startade Innovisual (tidigare SAID) 2001 och har tidigare haft uppdrag som informationsdesigner på The Interactive Institute, samt utveckling och ledning av processer för affärs- och konceptutveckling hos KREO. Frida har studerat Informationsdesign, Entreprenörskap och Industriell produktutveckling på Mälardalens högskola.

TOMAS HILLERGREN

Illustration, Animation, Graphic recording

Skills:
#illustration #grafiskform #graphicrecording #visualisering #animation
Gillar:
#streetart #sciencefiction #dinosaurs
Kontakt:
tomas@innovisual.se

Tomas har bla studerat Film- och Spelgrafik på LTU samt Concept Art på HGO. Med en bakgrund inom Street Art så har Tomas utfört stora livemålningar på festivaler som Storsjöyran och PDOL. Han har tidigare erfarenhet som Storyboard Artist för filmproduktion, bla för ProLounge. Tomas portfolio: www.hillergren.se

STRATEGIVERKET

Innovisual fungerar som produktionsbolag för Strategiverket.

ANLITADE AV

Tillväxtverket
S:t Eriks
Sigholm konsult
Regionförbundet
Västerås stad
Videomatchning
SR
Almi
KREO
Cecilia Hyrén
Eskilstuna kommun
Nordic Bio Engineering

Expectrum
Sisters in business
Fason
Euroclas
The Interactive Insitute
Jobbpunkt Väst
Mimer
Kapten Mjausan
Revamp
Cofiad
Miljeu
Add Gender

KONTAKT

Innovisual AB
Köpmangatan 5
722 15 Västerås
+46 (0)70 – 777 81 37
info@innovisual.se